Погоди, шта је студентима Америчког школе?

Погоди, шта је студентима Америчког школе?

Па, шта ова деца? Ова деца спасила школу од торнада. Када је време служба даје сигнал о опасности од торнада, деца потичу ходници и приморани да се положај као на слици горе. Ако школа су били подруми, деца ће морати да дође, али у већини школа немају подруме, већ зато што су деца седе у ходницима у таквом положају.